Limit jednorazowych transakcji gotówkowych w 2017

Od stycznia 2017 r. znacząco został obniżony limit jednorazowej transakcji gotówkowej. W 2016 roku wnosił on 15 tys. euro, natomiast w 2017 roku tylko 15 tys. PLN. Zatem wszystkie transakcje powyżej tej kwoty będą musiały być rozliczane za pośrednictwem rachunku bankowego (art.22.1. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).  

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulega kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników  zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – wynosić będzie ona 2.000 zł -wzrost o 150 zł w porównaniu do 2016 r (Dz. U. z 2016 r. poz. 1456). Z dniem 1 stycznia 2017 r. płaca minimalna w wysokości 100% będzie przysługiwała wszystkim ...

PRZYDATNE LINKI

Poniżej przedstawiamy adresy serwisów internetowych, które pomagają w pracy: www.sejm.gov.pl – strona Sejmu RP, zawiera bazę aktów prawnych www.mofnet.gov.pl - strona Ministerstwa Finansów www.mpips.gov.pl – strona Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej www.zus.pl – strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zawiera bieżące aktualności, formularze i wnioski www.gofin.pl – portal podatkowo-księgowy, zawiera akty prawne, wzory druków i umów, kalkulatory, wskaźniki https://prod.ceidg.gov.pl - ...

WAŻNE TERMINY

1. Składki ZUS: 5-go każdego m-ca: termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 10-go każdego m-ca: termin dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie 15-go każdego m-ca: termin dla pozostałych płatników składek 2. Podatki U.S.: Deklaracja VAT-UE: 15-go każdego m-ca w wersji papierowej Deklaracja VAT-7: 25-go każdego m-c a termin do złożenia deklaracji ...

Wzrost kosztów dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

Wraz z nastaniem nowego 2013 roku na przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą czeka wzrost miesięcznych składek ZUS. kwota składki na ubezpieczenia społeczne dla opłacających składki na zasadach ogólnych (którą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ...

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679 ze zm.) zmianie ulega kwota minimalnego wynagrodzenia brutto, która od dnia 01.01.2013r. wynosi 1.600,00 złotych. Zatem jakie to rodzi obciążenia dla pracodawców? Przykład obliczenia wynagrodzenia netto i kosztów z nim związanych: Kwota wynagrodzenia brutto: 1.600,00 zł ...

Metoda kasowa VAT – czy rzeczywiście zostanie upowszechniona w działalności gospodarczej i zniweluje tzw. zatory płatnicze ?

Od 2013r. metoda kasowa jest dostępna jedynie dla „małych podatników”.  Powiadomienie urzędu skarbowego dokonuje się na zgłoszeniu VAT-R. Obligatoryjny jest kwartalny sposób rozliczania VAT-u.  Powyższa metoda wymaga skrupulatnego monitorowania płatności. W przypadku pełnej księgowości nie powinno być takich trudności jak w przypadku pozostałych przedsiębiorców, gdzie rozrachunki z kontrahentami nie mają większego znaczenia dla celów podatkowych. Do rozliczania wg ...

Doradca podatkowy – biuro obsługi księgowej

Witamy na naszej stronie! Postaramy się aby nasza strona była dla Państwa atrakcyjne. Będziemy na niej publikować rożne informację z zakresu obsługi księgowej, nowych przepisów i zmian w przepisach podatkowych. Zapraszamy do komentowania naszych postów.